Financieringen

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA-regeling)

Leestijd 4 minuten
Auteur

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Door middel van een onderhands akkoord met zijn schuldeisers en aandeelhouders kan een schuldenaar zijn te hoge schuldenlast herstructureren. Tot 1 januari 2021 gold daarvoor echter als vereiste dat alle betrokken partijen hiermee moesten instemmen. Op deze manier kon een enkeling zo de totstandkoming van een akkoord blokkeren, ook wanneer het akkoord in het belang van de gezamenlijke schuldeisers zou zijn. Hierdoor konden levensvatbare ondernemingen onnodig failliet gaan.

De nieuwe WHOA-regeling, die is opgenomen in de Faillissementswet, maakt het mogelijk voor schuldenaren om schulden te saneren middels het aanbieden van een onderhands akkoord. Wat de WHOA wet bijzonder maakt is dat het akkoord ook schuldeisers kan binden die niet achter het akkoord staan. Dit heeft ervoor gezorgd dat het akkoord ook wel een ‘dwangakkoord’ genoemd wordt. Doordat zo’n dwangakkoord een ingrijpende maatregel is bepaald de WHOA-regeling dat het akkoord redelijk en eerlijk moet zijn, indien het aan dwarsliggers opgelegd wil kunnen worden.

Wil je weten hoe je faillissement kunt voorkomen met de WHOA-regeling? In dit artikel lees je alle ins en outs.

Nederland voor de WHOA-regeling

De voormalige Nederlandse wet bood eigenlijk geen goede regeling voor het saneren van ondernemingen in moeilijkheden. De surseance (= uitstel) van betaling, die daarvoor bedoeld is, komt zelden voor. Daarnaast wordt surseance van betaling vaak gezien als het voorportaal voor een faillissement. Het faillissement zelf wordt zeker gebruikt (aldus sommigen: misbruikt) voor saneringen, ondanks dat het daarvoor niet bedoeld is. De praktijk redt zich er grotendeels mee, maar er zijn lastige complicaties.

Wie kan een WHOA-traject starten?

Niet alleen de schuldenaar kunnen het initiatief nemen om een WHOA-traject te starten, maar ook schuldeisers, aandeelhouders en ondernemingsraden zijn hiertoe in staat. Deze partijen kunnen vragen aan de rechtbank of er een zogenaamde herstructureringsdeskundige aangewezen kan worden. Deze deskundige bereidt vervolgens het akkoord voor en biedt het aan.

 

WHOA-regeling in Corona tijd

In de huidige tijd met de pandemie komt de WHOA-regeling als geroepen. Zo verkeren momenteel veel ondernemingen in financieel zwaar weer door de coronamaatregelen. Met dank aan de WHOA-regeling krijgen ondernemingen de kans om hun schulden buiten een faillissement te saneren wanneer ze vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken, maar wel beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn. Daarnaast is de WHOA-regeling ook geschikt om bedrijven te liquideren – buiten een faillissement om.

Alles weten over financieringen? Lees hier onze best-practices voor en door ondernemers 

De WHOA-regeling roept bij veel ondernemers nog vragen op. Heb je behoefte aan een persoonlijk advies? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.

Win informatie in