Financieringen

Wat is Reverse Factoring?

Leestijd 3 minuten
Auteur

Volg ons op social media!

In tegenstelling tot American factoring en traditionele factoring financiert bij Reverse Factoring de klant een openstaande factuur. Deze vorm van financiering wordt ook wel Supply Chain Finance genoemd. Dit is vooral geschikt voor kleine bedrijven met grote leveranciers. De factormaatschappij die tussen verschillende partijen in staat kijkt bij deze vorm naar de kredietwaardigheid van de klant.

Waarom reverse factoring?

Je bedrijf heeft voldoende geld nodig om salarissen en leveranciers te kunnen betalen. Daarnaast is dit nodig om te investeren in nieuwe materialen zoals machines of voorraad. Een tekort aan cash kan ondernemers dan ook de das om doen. Hiervoor zijn financiële instrumenten ontwikkeld waardoor bedrijven kunnen zorgen voor extra liquide middelen. Een voorbeeld hiervan zijn toekomstige kasstromen. Dit is geld waar een onderneming recht op heeft maar nog niet heeft ontvangen. Een voorbeeld hiervan is het verkopen van het debiteurenportfolio aan factormaatschappij.

Wat is het verschil tussen factoring en reverse factoring?

Bij factoring en reverse factoring verkoopt een bedrijf een deel van het debiteurenportfolio aan een factormaatschappij. Bij traditionele factoring kijkt de factormaatschappij vaak alleen naar de gezondheid van het bedrijf. Wanneer er weinig omzet is of een gespreid debiteurenportfolio komt deze vaak al niet in aanmerking voor factoring. Bij reverse factoring wordt er gekeken naar de financiële gezondheid van de klant van het bedrijf die voor reverse factoring wil kiezen. Hierbij gaat het alleen om goedgekeurde facturen. Hierdoor wordt de kans op niet betaalde facturen beperkt.

Bij Reverse Factoring is de financiële gezondheid van de klant het belangrijkst

Voor en nadelen van reverse factoring

Bij reverse factoring gaat het vaak alleen om goedgekeurde facturen hierdoor worden deze vaak binnen enkele dagen uitbetaald. Omdat het risico laag is geldt dit ook voor de kosten van de financieringsmaatschappij en is dus minder kostbaar voor de leverancier.

Daarnaast wordt het risico van wanbetaling overgenomen, de bank kan het uitbetaalde bedrag aan de leverancier niet meer terugkrijgen op basis van kredietwaardigheid van de afnemer durft de bank dit risico te nemen.

Een nadeel van reverse factoring is dat er net als bij gewone factoring voor betaald moet worden. Ze moeten namelijk wel geld verdienen en ze lopen het risico dat er niet betaald wordt.

Een ander nadeel is dat de debiteur moet meewerken aan reverse factoring. De kredietwaardigheid moet in kaart gebracht worden en hier zijn ook kosten aan verbonden

Wat zijn de voordelen voor de klanten?

Waarom zouden je klanten meewerken aan reverse factoring?

Een voordeel van de koper is dat hij zijn financiële positie kan gebruiken om voor meer zekerheid te zorgen binnen de organisatie. Zeker in tijden van crisis versterkt dit de band tussen de koper en de leverancier.

Het biedt de koper daarnaast de mogelijkheid om de factuur later te betalen dit kan voordelig zijn voor de cashflow.

Wil je meer te weten komen over Reverse Factoring?
knop
Lees ook deze Best Practises