Financieringen

Wat is een kredietunie en waar wordt deze voor gebruikt?

Leestijd 3 minuten
Auteur

Volg ons op social media!

Een Kredietunie is een coöperatie zonder een winstoogmerk te hebben. Deze richt zich op het verstrekken van leningen voor ondernemers en ondernemingen. De leden van de kredietunie hebben een onderneming en deze bepalen samen het beleid van de kredietunie en aan wie de leningen worden verstrekt.

Investeringen

Een kredietunie trekt investeerders aan door middel van de leden en professionele marktpartijen. Deze kunnen onder anderen worden uitgeleend aan andere leden van de unie. Dit geeft de leden de mogelijkheid om samen investeringen te doen waardoor ze het investeringsrisico delen. Er zijn ook leden die opereren als business angels. Hierdoor investeren ze zelf los van de kredietunie.

Doelgroep en product

De voornaamste doelgroep van een kredietunie bestaat uit mkb’ers die moeilijk aan investeerders komen of een lening af kunnen sluiten bij een bank. Vaak kiest een kredietunie dan een specifieke doelgroep of branche waar ze leningen afsluiten of een investering doen. De hoogte van zo’n lening verschilt per geval maar dit kan van 50.000 tot 250.000 zijn, en soms zelfs wel hoger. De looptijd van een lening bij een kredietunie is tussen de 1 en 10 jaar.

Door gezamenlijke investeringen te doen wordt eventueel verlies beperkt!

Waarom zijn er kredietunies ontstaan?

Kredietunies zijn ontstaan in tijden van crisis. Tijdens deze periode konden ondernemers vaak geen lening afsluiten bij een bank. Hierdoor zijn er kredietunies ontstaan waar verschillende bedrijven/ondernemingen samenwerken om investeringen te doen en zo ondernemers te helpen met het opzetten van hun bedrijf/ en of project.

Soorten kredietunies

Er bestaan verschillende soorten kredietunies

Klassiek model
Hierbij worden alle investeringen die worden gedaan of het verstrekken van leningen gedeeld door alle leden. Hierdoor wordt het risico van een lening/investering gespreid en zal er niet iemand zijn die veel verlies lijdt. Aan de andere kant is de winst die ze denken te behalen per persoon ook niet hoog. Dit is de afweging die gemaakt moet worden wanneer als gedeeld wordt.

Bemiddelingsmodel

Bij dit model worden individuele investeerders gekoppeld aan een kredietvrager van hun onderneming. Hier wordt het risico van de investering alleen gedragen door de leden die hieraan deelnemen. Het risico is hierbij vele mate groter maar de eventuele winsten die gemaakt worden ook.

Vergunningen

Kleine kredietunies hebben geen vergunning nodig van de DNB, maar zijn hiervoor vrijgesteld. Middelgrote hebben een vergunning nodig van de DNB en grote kredietunies hebben zelfs een reguliere bankvergunning nodig. Deze moet dan ook door de ECB worden verleend. Een kleine bestaat uit tot 10 miljoen opvorderbare gelden. Een middelgrote tussen de 10 miljoen en 100 miljoen met een maximaal aantal leden van 25000. Een grote kredietunie moet uit meer dan 100 miljoen opvorderbare gelden bestaan of moet bestaan uit meer dan 25000 leden.

Wil je meer te weten komen over kredietunies?
knop
Lees ook deze Best Practises