Financieringen

Geld is goedkoop: De beste financieringsvorm voor jouw bedrijfsinvestering

Leestijd 4 minuten
willem-de-feijter
Auteur

Een lening bij de bank is anno 2020 niet meer voldoende om jouw bedrijfsfinanciering rond te krijgen. De laatste 30 procent die de som compleet maken, vind je bij alternatieve financierders. De rentekosten die deze partijen hanteren, hangen samen met het risico van de financiering. Kies de meest passende vorm voor de investering die jij gaat doen om zo tot een optimaal opgebouwde financieringsportefeuille te komen. Wij leggen de belangrijkste aan je voor.

Langlopende leningen

Je neemt een tweede hypotheek op het bedrijfspand of investeert in een langdurige verbouwing of de aanleg van een wagenpark. Deze eigendommen horen bij jouw meest duurzame bezittingen. Je financiert deze kostenpost met een langlopend krediet (15-20 jaar) vanwege de levensduur van het pand.

Alles weten over financieringen? Lees hier onze best-practices voor en door ondernemers 

De aflossing bij een langlopende lening is meestal lineair, maar je kunt ook kiezen voor niet-lineaire financiering. De hoogte van de aflossing is hierbij afgestemd op de inkomsten. Dit laatste is verstandig als jouw investeringen niet onmiddellijk rendement opleveren.

Een langlopende lening sluit je bij een bank af. Vaak als onderdeel van jouw stapelfinanciering. Want sinds tien jaar kantelt de positie van bankiers door de toename van alternatieve financierders. Rabobankdirecteur Willem de Feijter herkent dit beeld. “Het aandeel van de bank daalt. Als de bancaire invulling niet toereikend is, wordt het resterende deel als vanzelfsprekend opgevangen door bijvoorbeeld een investeringsfonds of crowdfundingsplatform.”

 

 

Afhankelijk van de soort investering kies jij de meest passende financieringsvorm. Traditionele en alternatieve financierders kunnen daarin naast elkaar opereren.

Willem de Feijter, directeur Bedrijven bij Rabobank Utrecht

De Feijter ervaart geen concurrentie met deze partijen. “We dragen gezamenlijk bij aan de financiering van bijvoorbeeld een bedrijf. We hebben daarbij een eigen dienst en product. Sommige financierders richten zich op een specifiek onderdeel. Zoals factoringmaatschappijen. En crowdfundingsplatformen verlenen voornamelijk financiering aan start-ups. Het ligt helemaal aan de soort financiering die je zoekt. Traditionele en alternatieve financierders kunnen daarin naast elkaar opereren.”

Vaste activa

Zo financier jij vaste activa als werkmateriaal en inventaris met een middellang krediet. Je sluit bijvoorbeeld een lening van 5 jaar af voor een productiemachine met een economische levensduur van 5 jaar. De jaarlijkse kasstroom blijft gelijk. Net als de verhouding vaste activa en lang vreemd vermogen.

Overname financieren? Zo kies je de juiste financiering

Vlottende activa

De financieringsvorm met de kortste looptijd koppel jij aan investeringen in vlottende activa zoals bijvoorbeeld voorraden en andere bezittingen die gedurende één productiecyclus gebruikt worden. Voor een investering in vaste activa, waarbij het investeringsbedrag zeker is, ligt een lening het meest voor de hand. Een investering in vlottende activa financier je vaak met rekening courant krediet. Je hebt dan liquiditeitsmiddelen achter de hand en kunt er snel bij wanneer dat nodig is.

Vlottende activa kun je snel terugverdienen. Tijdelijk ‘rood staan’ is dan ook te overzien. Daarom is een rekening courantfinanciering ook een passende financieringsvorm voor vlottende activa.

 

Alternatieve financieringsvormen

De grootste tijdsinvestering zit in het financieren van het gedeelte dat de bank niet financiert. De bank financiert een groot deel van jouw kostenposten maar zeker niet alles. De laatste 30 procent van jouw investeringen is het gedeelte waarvoor je geen leningen of kredieten aanvraagt bij de bank. Je moet op zoek naar alternatieven. Denk aan:

  • Directe lening
  • Fondsen met risicodragende leningen
  • Crowdfunding
  • Particuliere investeerders
  • Participatiemaatschapijen

De traditionele financierders blijven niet achter op de financieringsmarkt die volop in ontwikkeling is. Willem: “Zo kun je met Rabo&Crowd zakelijke financiering combineren met een investering vanuit de ‘crowd’. De financiering vanuit de crowd haal je op door obligaties uit te geven die investeerders vervolgens kopen.”

Een adviseur helpt je bij het kiezen van de juiste financieringsvorm:
knop