Bedrijfsovernames

Een goede voorbereiding op een boekenonderzoek

Leestijd 3 minuten
Auteur

Volg ons op social media!

Een boekenonderzoek wordt regelmatig uitgevoerd bij bedrijven. Dit wordt door een controlemedewerker van de Belastingdienst gedaan. Het doel is om te controleren of de administratie correct is. Is er genoeg belasting afgedragen? Kloppen de ingediende aangiften? Het onderzoek kan over bepaalde onderdelen van de administratie gaan, maar ook over een specifieke periode. Zorg daarom dat het boekenonderzoek goed is voorbereid.

Voor het boekenonderzoek

Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat het boekenonderzoek zo soepel mogelijk verloopt. Een boekenonderzoek zal altijd worden aangekondigd via een brief. Lees deze goed door en ga na wat de reikwijdte van het onderzoek is, over welke periode en welk belastingmiddel het gaat en op welke datum en locatie het onderzoek plaats gaat vinden. Probeer daarnaast ook te achterhalen waarom er een boekenonderzoek wordt gehouden. Meestal gaat het om normaal boekenonderzoek, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om een derde onderzoek of een onderzoek van bedrijven in een specifieke branche. Het is handig om te weten wat voor soort onderzoek het zal zijn dan kan het boekenonderzoek zo goed mogelijk worden voorbereid. Zorg er daarna voor dat informatie die nodig zal zijn op die dag allemaal verzameld is en dat onnodige informatie apart ligt. Zo is het overzichtelijk voor de inspecteur. Als laatste is het belangrijk om nog een keer te checken of de administratie klopt. Door dit van te voren te controleren, kunnen eventuele fouten nog hersteld worden voordat het boekenonderzoek plaats vind. Zo kan een boete of andere gevolg worden voorkomen.

Controleer goed je administratie voor een boekenonderzoek!

Het boekenonderzoek

Nu duidelijk is waarom er een boekenonderzoek wordt uitgevoerd en alle nodige informatie verzameld is, zijn dit nog een aantal tips voor op de dag zelf.

1. Laat de inspecteur zich op z’n gemak voelen. Door een inleidend praatje te houden en een kopje koffie of thee aan te bieden. Dit zorgt voor een fijne sfeer.

2. Geef daarna een korte rondleiding, zodat de inspecteur een goed beeld heeft van het bedrijf. Eindig de rondleiding in de ruimte waar het boekenonderzoek gaat plaats vinden.

3. Er zullen verschillende vragen worden gesteld. Blijf rustig en geef eerlijk en kort antwoord. Bij twijfel is het goed om dit aan te geven. Ga vooral geen antwoorden verzinnen die niet waar zijn.

4. Aan het einde van het onderzoek is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Spreek onder anderen met de inspecteur af wanneer het concept van het rapport wordt toegestuurd.

Na het boekenonderzoek

Wanneer het onderzoek achter de rug is, zal de inspecteur de gegevens en informatie van het onderzoek in een rapport vastleggen. Daarnaast zullen ook de gevolgen van het onderzoek in dit rapport staan. Een gevolg kan bijvoorbeeld een boete zijn. Het is een goed teken wanneer er geen gevolgen zijn opgenomen in het rapport, want dat betekent dat de administratie op orde was. Wanneer het rapport is opgesteld, wordt er altijd een concept toegestuurd. Lees deze door en ben alert. Kloppen alle bevindingen van het onderzoek? Wanneer er verkeerde informatie in het rapport staat, is het belangrijk om dit te melden. Nu is de kans, want het rapport is namelijk nog een concept. Het wordt alleen maar lastiger wanneer het rapport definitief is.

Wil je meer informatie over boekenonderzoek?
knop
Lees ook deze Best Practises